Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-47

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-2991 van de heer Destexhe d.d. 8 juli 2005 (Fr.) :
Overheidsdiensten. — Absente´sme.

Zou u mij kunnen zeggen hoe groot het absente´sme is bij de ambtenaren en de contractuelen ?

Hoe wordt het controlesysteem georganiseerd ?