Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-46

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-2929 van de heer Destexhe d.d. 17 juni 2005 (Fr.) :
Werelddag in de strijd tegen hepatitis C. — Informatie voor de huisartsen. — Opsporing. — Overeenkomsten tussen bepaalde ziekenhuiscentra en het RIZIV.

1 oktober werd uitgeroepen tot Werelddag in de strijd tegen hepatitis C. Dat biedt de gelegenheid om de huisartsen te informeren over het nut van de opsporing van hepatitis C en over de beschikbare behandelingen ertegen in BelgiŽ.

De huisartsen zijn nog steeds onvoldoende geÔnformeerd over de mogelijkheden voor opsporing en behandeling van hepatitis C. Deze ziekte krijgt bovendien minder aandacht dan aids, terwijl ze nochtans een belangrijk gezondheidsprobleem vormt.

Zal u het RIZIV vragen een brief te sturen aan alle huisartsen van BelgiŽ om hen te informeren over de Werelddag in de strijd tegen hepatitis C van de Wereldgezondheidsorganisatie ?

Sommige ziekenhuiscentra hebben een overeenkomst met het RIZIV voor de opsporing van aids. Bestaan er ook dergelijke overeenkomsten voor hepatitis C ? Zo neen, bent u daar voorstander van en zo ja, onder welke vorm ?