Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-44

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-2755 van de heer Vandenberghe L. d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen. — Lijst van de gerechtelijke diensten van het arrondissement Antwerpen. — Gebruik. — Criteria.

Enige tijd geleden heb ik aangifte gedaan van mijn vermogen en van mijn mandaten. Zoals in het begeleidend schrijven stond moeten wij alle bestuursfunctie melden. Plichtsbewust meldde ik dat ik voorzitter ben van een plaatselijke afdeling van het Davidsfonds.

Vorige week werd een lijst bekendgemaakt van « extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen ». Deze lijst, opgesteld door de gerechtelijke diensten Arrondissement Antwerpen, bevat de namen van tal van organisaties waar ook ik lid van ben of bijzonder veel sympathie voor heb, waaronder het Davidsfonds.

In het bijzonder deze organisatie moet wel heel staatsgevaarlijk zijn. Duizenden Vlaamse gezinnen zijn er lid van. Het cultuurfonds telt immers 60 000 gezinsleden en meer dan 6 000 cultuuractivisten. Als we de rekening maken, dan worden tienduizenden geėngageerden in de vredesbeweging, de milieubeweging, de noord-zuidbeweging en de Vlaamse beweging door een gerechtelijke dienst van ons land als terroristisch en extremistisch gebrandmerkt. Dit is bijzonder zorgwekkend en onaanvaardbaar.

Bovendien is het opmerkelijk dat deze lijst vanuit de gerechtelijke dienst uitgerekend aan een reeds voor racisme veroordeelde extreem-rechtse groepering werd doorgespeeld.

1. Door welke diensten wordt de bovengenoemde lijst van « extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen » gebruikt ?

2. Wat is het doel van deze lijst ?

3. Op basis van welke criteria kwamen de voormelde organisaties op de lijst terecht ?

4. Welke initiatieven zullen ondernomen worden om de voormelde organisaties en verenigingen van het etiket « extremistisch en terroristisch » te ontdoen ?

5. Welke stappen werden ondernomen om na te gaan hoe deze lijst bij een reeds voor racisme veroordeelde extreem-rechtse groepering werd doorgespeeld ?