Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-43

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2465 van mevrouw Bouarfa d.d. 20 april 2005 (Fr.) :
FOD Buitenlandse Zaken. — Landenfiches. — Mededeling aan senatoren.

In het kader van diverse parlementaire werkzaamheden doen we een beroep op de FOD Buitenlandse Zaken voor de fiches die daar over sommige landen worden aangelegd. Daarin staat kostbare informatie over diverse aspecten van de betrokken landen (politieke, economische, sociale situatie, ...).

Ik vraag mij af hoe het komt dat die fiches systematisch enkel in het Nederlands worden doorgestuurd en dat er blijkbaar geen Franstalige versie beschikbaar is.

Heeft de geachte minister daarvoor een verklaring ?

Antwoord : De landenfiches zijn interne werkdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken die niet bestemd zijn om buiten het departement van Buitenlandse Zaken verspreid te worden. Uit collegialiteit gebeurt het wel dat wij deze fiches ter beschikking stellen van de leden van de Belgische officiŽle instellingen die deze aanvragen ter voorbereiding van een of ander bezoek of ontmoeting.

Overeenkomstig de wetgeving op het gebruik van de talen, betreffende interne documenten, wordt elke fiche geschreven in de taal van de ambtenaar die deze opstelt. Sommige fiches zijn dus in het Frans opgesteld, andere in het Nederlands.