3-808/4

3-808/4

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

22 JUNI 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen


AMENDEMENTEN


Nr. 8 VAN DE HEER STEVERLYNCK

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 5. — In artikel 24, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen door de wet van 27 mei 1997, worden de woorden  buiten een slachthuis  vervangen door de woorden  in inrichtingen erkend door de minister tot wiens bevoegdheid het dierenwelzijn behoort, na advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen, . 

Verantwoording

De regel van artikel 24 stelt dat slachten buiten het slachthuis behoudens uitzonderingen verboden is. De definitie van  slachthuis  in artikel 1 van de wet van 1952 behelst evenwel niet de tijdelijke slachtplaatsen voor het offerfeest, zoals bedoeld bij artikel 16,  2, tweede lid, van de wet van 14 augustus 1986 op het dierenwelzijn.

Om onduidelijkheid te voorkomen moet in de tekst bepaald worden dat het wel degelijk de bedoeling is om dergelijke erkende tijdelijke slachtinrichtingen als enige alternatief voor het uitvoeren van rituele slachtingen buiten slachthuizen te behouden.

Jan STEVERLYNCK.