Jan Steverlynck - CD&V
 
Geboren te Kortrijk op 8 juli 1955

Doctor in de rechten (KULeuven)
Master of Comparative Law (University of Illinois - USA)
Licentiaat in het management (Vlerick School voor Management - RUG)

Gedelegeerd bestuurder van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVMB)

Sinds 1981 : lid van het beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor Zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
1989-2012 : gemeenteraadslid (Anzegem)
Sinds 1990 : voorzitter van de Vereniging voor Vorming en Zelfstandige Ontwikkeling (NGO) (FORM)
1990-1993 : lid van het beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten
Sinds 1991 : lid van het directiecomité en de raad van bestuur ;1991-1995 : secretaris-generaal en 1995-1999 : gedelegeerd bestuurder van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO , voorheen NCMV)
1992-2001 : lid van het comité en 1994-2001 : ondervoorzitter van de Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten
1992-2001 : voorzitter van de Veiligheids-en Milieudienst voor KMO (VEKMO)
Sinds 1992 : lid van het directiecomité en sinds 2003 : ondervoorzitter van Syntra West (voorheen Vormingsinstituut voor KMO van West-Vlaanderen)
1993-2000 : voorzitter van het algemeen beheerscomité van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen
1993-2001 : lid van het bureau van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO
1995-2000 : eerste schepen (Anzegem)
1995-2001 : ondervoorzitter van de Intercommunale voor Streekontwikkeling - arrondissement Kortrijk, Leiedal
Sinds 1995 : lid van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ)
Sinds 1995 : gedelegeerd bestuurder van het Centrum voor Informatieverwerking en Promotie voor KMO (CIP-KMO)
1995-2006 : gedelegeerd bestuurder van de Onderlinge Verzekeringsvereniging voor Zelfstandigen (OVMB)
Sinds 1998 : lid van de raad van bestuur van de verzekeringsmaatschappij FIDEA
1999-2005 : lid van de raad van bestuur van het Adviesbureau Marketing en Onderzoek (ABM)
2001-2007 : politieraadslid (zone MIRA)
2001-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2004 : lid van de raad van bestuur van de Universiteit Gent
2004-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2006 : gedelegeerd bestuurder van OVMB cvba en van Solidariteitsfonds OVMB ovv


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
1/2/2001-15/2/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
1/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
1/2/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
1/2/2001-10/4/2003 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
15/2/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/2/2001-6/2/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
6/2/2002-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/2004-11/8/2004 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
15/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/2004-11/8/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
15/7/2004-11/8/2004 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
15/7/2004-11/8/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
11/8/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
11/8/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/6/2006-2/5/2007 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
6/7/2006-2/5/2007 Ondervoorzitter Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)