Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-41

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2465 van mevrouw Bouarfa d.d. 20 april 2005 (Fr.) :
FOD Buitenlandse Zaken. — Landenfiches. — Mededeling aan senatoren.

In het kader van diverse parlementaire werkzaamheden doen we een beroep op de FOD Buitenlandse Zaken voor de fiches die daar over sommige landen worden aangelegd. Daarin staat kostbare informatie over diverse aspecten van de betrokken landen (politieke, economische, sociale situatie, ...).

Ik vraag mij af hoe het komt dat die fiches systematisch enkel in het Nederlands worden doorgestuurd en dat er blijkbaar geen Franstalige versie beschikbaar is.

Heeft de geachte minister daarvoor een verklaring ?