Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-39

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2356 van de heer Destexhe d.d. 15 maart 2005 (Fr.) :
Volksrepubliek China. — Ontwerp van anti-afscheidingswet.

Naar verluidt zal het Nationaal Volkscongres van de Volksrepubliek China een ontwerp van afscheidingswet bespreken. De tekst van het ontwerp werd nog niet gepubliceerd, maar het ontwerp zal waarschijnlijk binnenkort worden goedgekeurd.

De goedkeuring van die wet zou belangrijke gevolgen hebben voor de betrekkingen tussen beide oevers van de straat van Taiwan :

1. de regering van de Volksrepubliek China zou eenzijdig het status-quo in de toestand aan de straat van Taiwan bepalen;

2. de hereniging met China zou de enige optie worden voor de Taiwanezen;

3. de Chinese regering zou wettelijk gemachtigd zijn om Taiwan binnen te vallen onder het voorwendsel van de groeiende onafhankelijkheidsbeweging;

4. het militair optreden van de Volksrepubliek zou leiden tot een politieke en economische omwenteling in heel de regio.

Volgens een recente opiniepeiling zou bijna 83 % van de Taiwanese bevolking gekant zijn tegen de goedkeuring van die wet. De regeringen van de Verenigde Staten en van Japan hebben aan de Chinese regering al te kennen gegeven dat zij ongerust zijn over de stabiliteit in de regio en zij trachten die regering ervan te overtuigen af te zien van dat wetsontwerp.

Kan de geachte minister me zeggen wat de houding is van de Belgische regering ten aanzien van die anti-afscheidingswet ?