Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2282 van mevrouw Bouarfa d.d. 3 maart 2005 (Fr.) :
Bezoek van vreemde staatshoofden en regeringsleiders aan BelgiŽ. — Ordestrijdkrachten. — Inzet van politiemiddelen. — Veiligheid van de burgers.

Naar aanleiding van het bezoek van de president van de Verenigde Staten, G. W. Bush, op 21, 22 en 23 februari 2005 hebben de ordestrijdkrachten aanzienlijke personele en materiŽle middelen ingezet.

Ik wil de speciale maatregelen naar aanleiding van dat bezoek helemaal niet betwisten, want zulke middelen worden ook ingezet bij de Europese topvergaderingen die meermaals per jaar te Brussel plaatsvinden.

Gaat die inzet van middelen bij die gelegenheden evenwel niet ten koste van de veiligheid van onze medeburgers ?

Heeft men rekening gehouden met het scenario — dat zich hopelijk nooit zal afspelen — waarin zich tijdens een topvergadering of het bezoek van buitenlandse prominenten een zeer groot incident zou voordoen (hold-up, gijzelneming, ...) waarbij medeburgers zijn betrokken ?