Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-36

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2171 van de heer Destexhe d.d. 4 februari 2005 (Fr.) :
Volksrepubliek China. — Embargo op de uitvoer van wapens.

Op 17 november 2004 heeft het Europees Parlement de 25 lidstaten van de Europese Unie gevraagd het embargo op de wapenhandel met de Volksrepubliek China te handhaven. Dat embargo werd ingevoerd na de bloedige gebeurtenissen op het Tienanmenplein in 1989.

Volgens de Europarlementsleden zou dat embargo moeten worden gehandhaafd « tot de Europese Unie een wettelijk bindende gedragscode voor wapenexport heeft goedgekeurd en de Volksrepubliek China concrete stappen heeft ondernomen om de mensenrechtensituatie in het land te verbeteren ».

De gedragscode inzake wapenexport, die de Europese Unie in 1998 heeft aangenomen, wordt door het Europees Parlement onvoldoende bevonden. Hij kan niet als een voldoende vervangingsoplossing worden beschouwd voor het embargo op de wapenverkoop aan de Volksrepubliek China. Het Europees Parlement heeft opgemerkt dat bepaalde Europese landen nog steeds uitrustingen die gebruikt worden voor de doodstraf, foltering en andere onmenselijke en vernederende behandelingen uitvoeren naar gebieden waar de normen bepaald in de gedragscode zonder twijfel worden geschonden.

Ten slotte heeft de Volksrepubliek China niet afgezien van het gebruik van geweld om zijn geschil met Taiwan op te lossen en breidt hij elk jaar zijn militair arsenaal uit op de kusten langs Taiwan.

Kan de geachte minister mij zeggen wat het standpunt van België is ten opzichte van het embargo op de wapenuitvoer naar de Volksrepubliek China ?