3-366/6

3-366/6

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

27 APRIL 2005


De problematiek van de doping in de sport


VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN GERMEAUX EN WILMOTS NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


Tijdens de zitting 2003-2004 van de Senaat heeft de commissie voor de Sociale Aangelegenheden tal van hoorzittingen georganiseerd over de problematiek van de doping in de sport. Deze hoorzittingen worden weergegeven in het verslag van de commissie (stuk Senaat, nr. 3-366/1), dat bovendien ook enkele vaststellingen en aanbevelingen bevatte (hoofdstuk IV van het verslag). Hierop werden enkele amendementen ingediend (stuk Senaat, nr. 3-366/2), die door de commissie begin 2005 werden besproken (stuk Senaat, nr. 3-366/3). Een en ander resulteerde in geamendeerde vaststellingen en aanbevelingen (stuk Senaat, nr. 3-366/4).

Op 12 april 2005 organiseerde de commissie hierover een debat met de betrokken federale ministers en de gemeenschapsministers van Sport, met vertegenwoordigers uit de sportwereld, het gerechtelijk apparaat, de bevoegde diensten van de federale overheid en van de gemeenschappen en dergelijke meer. Uit dit debat is gebleken dat de vaststellingen en aanbevelingen, zoals de commissie ze op 23 maart 2005 had aangenomen verfijning en verduidelijking vergden. Met het oog hierop werden dan ook 3 amendementen ingediend (stuk Senaat, nr. 3-366/5), die door de heer Germeaux werden toegelicht en vervolgens besproken tijdens vergadering van de commissie van 27 april 2005.

De amendementen nrs. 6, 7 en 8 worden aangenomen met eenparigheid van de 9 aanwezige leden.

De aldus geamendeerde vaststellingen en aanbevelingen worden in hun geheel aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitter,
Jacques GERMEAUX.
Marc WILMOTS.
Annemie VAN de CASTEELE.