Annemie Van de Casteele - VLD
 
Eresenator
 
Geboren te Beernem op 15 mei 1954

Licentiate in de farmaceutische wetenschappen (UGent)
Licentiate in de staats- en bestuurswetenschappen (UGent)

Apotheker

1983-1999 : gemeenteraadslid (Affligem)
1993-1995 : lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst
1993-1998 : lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
1995-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-1999 : voorzitster van de VU-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2001-2002 : voorzitster van SPIRIT
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Officier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 8 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Voorzitter commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-17/2/2005 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
17/2/2005-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/2/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie