Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-33

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1762 van de heer Destexhe d.d. 3 december 2004 (Fr.) :
RIZIV. — Systeem voor zelfsondering SpeediCath. — Terugbetaling.

Met het nieuwe systeem voor zelfsondering SpeediCath kan de blaas meerdere keren per dag worden geledigd. Het systeem is beter dan het systeem EasiCath, dat nu in BelgiŽ wordt gebruikt en terugbetaald.

Het nieuwe systeem vergt minder handelingen, waardoor er minder risico is op ontstekingen van de urinewegen. Het verbetert de dagelijkse levenskwaliteit van de gehandicapten aanzienlijk.

In vele buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Denemarken) wordt SpeediCath reeds terugbetaald (ongeveer 3 euro per sonde).

Overweegt u de terugbetaling van SpeediCath in BelgiŽ ? Zo ja, binnen welke termijn ?

Antwoord : Als antwoord op de vraag, kan ik het volgende mee te delen.

De tegemoetkoming in de kosten voor autosondage bij de rechthebbende thuis wordt momenteel geregeld door het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis.

Dit besluit voorziet een maandelijkse tegemoetkoming van maximum 90 euro in de kosten van sondes en glijmiddel.

De reglementering is dusdanig opgevat dat er niet dient gewerkt te worden met positieve lijsten van terugbetaalde sondes. Op die manier kunnen de rechthebbenden de tegemoetkoming krijgen voor eender welke sonde die zij wensen te gebruiken.

Bijgevolg is het binnen de geldende reglementering niet nodig een specifieke terugbetaling van SpeediCath te voorzien, aangezien dit type van sondes niet zoals alle anderen die kunnen gebruikt worden voor autosondage, reeds vergoedbaar zijn door middel van het voornoemde forfait.