Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1565 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op 1 januari 2004 over 1 353 personeelsleden, goed voor 1 165,47 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 1 105 statutairen, 219 contractuelen en 29 zonder categorie. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : De taalkundige verdeling van der personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gebeurt als volgt :

Aantal fysieke personen

Niveau Statutaire personeelsledenNL FR188 160
Contractuele personeelsledenNL FR19  20
Niveau BStatutaire personeelsledenNL FR66  47
Contractuele personeelsledenNL FR6   4
Niveau CStatutaire personeelsledenNL FR188 160
Contractuele personeelsledenNL FR53  54
Niveau DStatutaire personeelsledenNL FR171 125
Contractuele personeelsledenNL FR43  49

Aantal voltijdse eenheden

Niveau Statutaire personeelsledenNL FR175,14 146,06
Contractuele personeelsledenNL FR17,50 20 
Niveau BStatutaire personeelsledenNL FR55,70  42,20
Contractuele personeelsledenNL FR4,80 4
Niveau CStatutaire personeelsledenNL FR159,45 134  
Contractuele personeelsledenNL FR49,30  50,86
Niveau DStatutaire personeelsledenNL FR123,57  99,39
Contractuele personeelsledenNL FR37,70  45,80

2. a) In de centrale diensten worden de ambtenaren steeds aangewezen volgens behoefte van de dienst en verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel van de taalkaders.

b) De functies in de buitendiensten worden eveneens ingevuld naargelang de noodwendigheden van de dienst en alhoewel het personeel in de buitendiensten niet in taalkaders is ingedeeld, wordt daarbij zoveel mogelijk dezelfde verdeelsleutel gebruikt.