Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-1722 van de heer Van Hauthem d.d. 10 november 2004 (N.) :
Belgocontrol. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) geeft in principe voor alle federale instellingen een overzicht van de personeelssterkte volgens een aantal indelingscriteria. Merkwaardig genoeg vinden we Belgocontrol niet terug in dit overzicht.

Kan u derhalve meedelen voor Belgocontrol op 1 januari 2004 :

1. De totale personeelssterkte in fysieke personen en in voltijdse eenheden ?

2. De totale personeelssterkte ingedeeld naar statuut (fysieke personen — statutairen, contractuelen, omkadering, manager en divers) ?

3. De totale personeelssterkte naar niveau (fysieke personen) ?

4. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen, opdeling per statuut, opdeling per niveau) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

5. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) voor de ambten die buiten een taalkader vallen ?