Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1692 van de heer Destexhe d.d. 5 november 2004 (Fr.) :
VN. — VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). — Genocide in Rwanda in 1994. — Werknemer beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.

Volgens de New York Times van 17 oktober 2004 zijn er zware beschuldigingen tegen de heer Callixte Mbarushima. Die was als werknemer in dienst van het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) ten tijde van de genocide in Rwanda in 1994 en zou betrokken zijn bij de moord op 32 personen, waarvan sommigen VN-collega's waren.

Deze zaak zou opnieuw aan het rollen kunnen gaan. Sinds de aanslag op het VN-hoofdkwartier in Irak vorig jaar kunnen daders van aanslagen tegen VN-personeel worden vervolgd wegens misdaden tegen de menselijkheid.

De heer Mbarushima is bovendien voor de UNPD blijven werken tot aan zijn ontslag in 2001. Hij heeft een rechtszaak aangespannen wegens onrechtmatig ontslag en hij werd in het gelijk gesteld.

1. Beschikt u over meer informatie over de beschuldigingen tegen de heer Mbarushima ?

2. Klopt het dat hij van de UNDP een schadevergoeding heeft gekregen wegens onrechtmatig ontslag ?

3. Kan u bij de VN navraag doen over de exacte stand van zaken in dit dossier ?

4. Kan de geachte minister, indien dit wettelijk mogelijk is, de VN aansporen om de heer Mbarushima voor het gerecht te dagen wegens de misdaden gepleegd tegen personeelsleden van de Verenigde Naties ?