Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1548 de heer Van Hauthem d.d. 7 oktober 2004 (N.) :
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie op 1 januari 2004 over 120 personeelsleden, goed voor 107,1 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 87 statutairen en 33 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE))meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. Hieronder vindt u de becijferde verdeling van het personeel van CODA, per niveau en per taalrol (F of N) uitgedrukt in fysieke eenheden.

Ik zou er willen op wijzen dat, indien de term voltijdse equivalent gerechtvaardigd is voor het vaststellen van het personeelseffectief, deze terminologie toch niet verenigbaar is met de filosofie van het taalkader waarin een betrekking gelijk is aan een fysieke persoon.

2. De vraag is niet aan de orde omdat geen enkele ambtenaar buiten kader is geplaatst.

NiveauFR stat.NL stat.FR contr.NL contr.FR tot.NL tot.
11522311823
B9331124
C1515211716
D546161120
Totalen444414195863