Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1568 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten op 1 januari 2004 over 338 personeelsleden, goed voor 302,92 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 232 statutairen en 106 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : De taalkundige verdeling van de personeelsleden van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten gebeurt als volgt :

Aantal fysieke personen

Niveau 1Statutaire personeelsledenNL22
FR17
Contractuele personeelsledenNL2
FR6
Niveau BStatutaire personeelsledenNL18
FR16
Contractuele personeelsledenNL5
FR9
Niveau CStatutaire personeelsledenNL61
FR57
Contractuele personeelsledenNL28
FR30
Niveau DStatutaire personeelsledenNL25
FR16
Contractuele personeelsledenNL15
FR11

Aantal voltijdse eenheden

Niveau AStatutaire personeelsledenNL21
FR16,6
Contractuele personeelsledenNL2
FR6
Niveau BStatutaire personeelsledenNL17,2
FR14,4
Contractuele personeelsledenNL4
FR8,1
Niveau CStatutaire personeelsledenNL52,12
FR49,7
Contractuele personeelsledenNL26,4
FR29,8
Niveau DStatutaire personeelsledenNL18,5
FR13,9
Contractuele personeelsledenNL12,9
FR10,3

2. Het enige criterium dat wordt gebruikt is de functionele behoefte.