Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1560 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Kruispuntbank van de sociale zekerheid. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Kruispuntbank van de sociale zekerheid op 1 januari 2004 over 32 personeelsleden, goed voor 30,6 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 26 statutairen en 6 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : De taalkundige verdeling van de personeelsleden van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid gebeurt als volgt :

Aantal fysieke personen

Niveau AStatutaire personeelsledenNL7
FR5
Contractuele personeelsledenNL1
FR1
Niveau BStatutaire personeelsledenNL0
FR0
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau CStatutaire personeelsledenNL5
FR4
Contractuele personeelsledenNL1
FR1
Niveau DStatutaire personeelsledenNL4
FR1
Contractuele personeelsledenNL0
FR2

Aantal voltijdse eenheden

Niveau AStatutaire personeelsledenNL7
FR4,8
Contractuele personeelsledenNL1
FR1
Niveau BStatutaire personeelsledenNL0
FR0
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau CStatutaire personeelsledenNL5
FR3,8
Contractuele personeelsledenNL1
FR1
Niveau DStatutaire personeelsledenNL3
FR1
Contractuele personeelsledenNL0
FR2

De verdeling van de arbeidsplaatsen bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid gebeurt overeenkomstig volgende percentages :

NiveauTrappen van de hiėrarchie (*)Taalkader
Niveau 11 (4)NL30 %
NL tweetalig20 %
FR30 %
FR tweetalig20 %
2 (6)NL50 %
NL tweetalig
FR50 %
FR tweetalig
3 (21)NL52,50 %
FR47,50 %
Niveau B4 (22)NL52,50 %
FR47,50 %
Niveau C5 (14)NL52,50 %
FR47,50 %
Niveau D6 (16)NL52,50 %
FR47,50 %
(*) Bij elke trap van de hiėrarchie wordt het aantal betrekkingen op de peroneelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid vermeld.

De Kruispuntbank van de sociale zekerheid kent geen ambten buiten een taalkader maar bepaalde betrekkingen worden, omwille van de functionele noden, ingevuld door gespecialiseerd personeel van de vereniging zonder winstoogmerk SmalS-MvM.