Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr.  3-1558 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Belgisch Instituut voor normalisatie. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt het Belgisch Instituut voor normalisatie op 1 januari 2004 over 46 personeelsleden, goed voor 41,7 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 38 statutairen en 8 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord :

1. Als antwoord op de bovenvermelde vraag deel ik de gevraagde gegevens over de taalaanhorigheid mee, in effectieven (EFF) en voltijds equivalenten (FTE) (toestand op 1 oktober 2004) :

NederlanstaligenFranstaligen
Niveau 1Vastbenoemden6 EFF 6 FTE6 EFF 6 FTE
Contractuelen1 EFF 1 FTE0 EFF 0 FTE
Niveau BVastbenoemden2 EFF 1 FTE1 EFF 1 FTE
Contractuelen0 EFF 0 FTE0 EFF 0 FTE
Niveau CVastbenoemden6 EFF 5,6 FTE7 EFF 6,6 FTE
Contractuelen4 EFF 3,8 FTE2 EFF 2 FTE
Niveau DVastbenoemden5 EFF 3,5 FTE3 EFF 3 FTE
Contractuelen1 EFF 1 FTE1 EFF 1 FTE

2. Er zijn in het Belgisch Instituut voor normalisatie geen betrekkingen buiten de taalkaders.