Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr.  3-1556 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Federaal Planbureau. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt het Federaal Planbureau op 1 januari 2004 over 113 personeelsleden, goed voor 93,3 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 24 statutairen, 53 contractuelen en 36 managers. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord :

1. Als antwoord op de bovenvermelde vraag deel ik de gevraagde gegevens over de taalaanhorigheid mee, in effectieven (EFF) en voltijds equivalenten (FTE) (toestand op 1 januari 2004) :

NederlanstaligenFranstaligen
Niveau 1Vastbenoemden21 EFF 16,35 FTE22 EFF 18,8 FTE
Contractuelen24 EFF 21,10 FTE17 EFF 14,3 FTE
Niveau BVastbenoemden4 EFF 4 FTE2 EFF 1 FTE
Contractuelen2 EFF 1 FTE1 EFF 1 FTE
Niveau CVastbenoemden4 EFF 3 FTE4 EFF 3,75 FTE
Contractuelen1 EFF 1 FTE1 EFF 1 FTE
Niveau DVastbenoemden2 EFF 1,5 FTE1 EFF 1 FTE
Contractuelen3 EFF 1,5 FTE4 EFF 3 FTE

2. Zowel bij de aanwerving van vastbenoemden als bij de indienstneming van contractuelen wordt steeds rekening gehouden met de opgelegde taalkaders.