Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-1550 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Regie der Gebouwen. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Regie der Gebouwen op 1 januari 2004 over 1 618 personeelsleden, goed voor 1 432,02 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 1 180 statutairen en 438 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : 1. Ik deel het geachte lid, aan de hand van de hierna vermelde tabellen, de taalkundige verdeling mede van de personeelsleden bij de Regie der Gebouwen per statuut en niveau, opgedeeld in aantal fysieke personen en aantal voltijdse eenheden.

Aantal fysieke personen per statuut

StatuutFNEindtotaal
Contractueel213225438
Definitief5596071 166
Stagiair7714
Eindtotaal7798391 618

Aantal voltijdse eenheden per statuut

StatuutFNEindtotaal
Contractueel181,02186,97367,99
Definitief506,77544,261 051,03
Stagiair6,007,0013,00
Eindtotaal693,79738,231 432,02

Aantal fysieke personen per niveau

NiveauFNEindtotaal
1164187351
B122147269
C230218448
D263287550
Eindtotaal7798391 618

Aantal voltijdse eenheden per niveau

NiveauFNEindtotaal
1150,20168,26318,46
B115,66139,1254,76
C212,47188,6401,07
D215,46242,27457,73
Eindtotaal693,79738,231 432,02

2. De verdeling van de ambten die buiten een taalkader vallen gebeurt in functie van de noden van de diensten.