Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1662 van de heer Destexhe d.d. 27 oktober 2004 (Fr.) :
RIZIV. — Aantal invaliden — Toename.

Uit het RIZIV-jaarverslag over 2003, uit een vertrouwelijk rapport en uit gegevens afkomstig van de liberale ziekenfondsen blijkt dat het aantal invaliden tussen 1998 en 2003 met 15 % is gestegen (van 175 766 tot 200 703). De toename doet zich vooral voor bij de vrouwen (+ 18 %), en in mindere mate bij de mannen (+ 4 %).

Kan de geachte minister mij hierover meer gegevens verstrekken ? Heeft u een verdeling per arbeidssector en per geslacht ?

Heeft u kennis genomen van het  vertrouwelijk  rapport van het RIZIV ? Zo ja, zijn er dan nieuwe gegevens mee te delen ?

Zou het niet interessant zijn, rekening houdend met het grote aantal invaliden en de toename ervan, een onderzoek te voeren naar de oorzaken van de explosieve toename van het aantal invaliden ? Wat zijn de intenties van de geachte minister op dat vlak ?

Heeft u vastgesteld hoeveel die toename kost aan de sociale zekerheid ?