Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen (Pensioenen)

Vraag nr. 3-1647 van de heer Dedecker d.d. 20 oktober 2004 (N.) :
Zelfstandigen. — Pensioenen. — Aanvullende verzekering tegen kleine risico's. — Aftrek.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1645 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte lid mee te delen dat de betreffende materie behoort tot de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid.