Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1491 van de heer Destexhe d.d. 27 september 2004 (Fr.) :
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). — Homeopatische bereidingen. — Terugbetaling.

In Frankrijk heeft het debat over de terugbetaling van homeopatische bereidingen opnieuw de kop opgestoken.

De Franse minister van Gezondheid verleent aan de producenten van homeopatische bereidingen de toelating om ze op de markt te brengen en geeft aan de sociaal verzekerden een terugbetaling.

Wat is de toestand in BelgiŽ ?

Wordt homeopatische behandeling terugbetaald door de sociale zekerheid of wordt ze gedragen door de ziekenfondsen ?

Kunt u me hierover inlichtingen bezorgen ?

Antwoord : Talrijke ziekenfondsen bieden in het kader van de aanvullende verzekering tussenkomsten in de kosten voor alternatieve geneesmiddelen of therapieŽn. Het is de algemene vergadering van het ziekenfonds, die samengesteld is uit vertegenwoordigers verkozen door de leden en de personen ten laste die meerderjarig of ontvoogd zijn en die in BelgiŽ wonen, die bepaalt welke diensten van aanvullende verzekering ingericht worden.

Het criterium voor de tegemoetkoming voor de kosten voor alternatieve geneesmiddelen of therapieŽn, aangeboden door een ziekenfonds in het kader van de aanvullende verzekering, wordt vrij door de algemene vergadering van het ziekenfonds vastgesteld en in de statuten opgenomen, na goedkeuring van deze statuten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. In de praktijk worden door de ziekenfondsen meestal een of meer criteria uit de volgende niet-exhaustieve lijst weerhouden :

— de geneesmiddelen moeten worden voorgeschreven door een arts (of tandarts);

— de producten moeten worden aangekocht in een apotheek;

— homeopathische specialiteiten moeten bereid en geleverd worden door laboratoria met een erkenning van de RASH (Reglementory Affairs Society for Homeopathy).

Hierbij dient ten slotte nog te worden vermeld dat alle mutualistische entiteiten die een tussenkomst voorzien in de kosten voor alternatieve geneesmiddelen of therapieŽn een jaarlijks maximumbijdrage hebben voorzien in hun statuten.