Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-1492 van de heer Destexhe d.d. 27 september 2004 (Fr.) :
Sociale fraude. — Bestrijding. — Controle. — Bedragen.

Er wordt veel gesproken over de « strijd tegen de sociale fraude ».

Wil u zo vriendelijk zijn me te zeggen hoeveel de sociale fraude, voor zover bekend, in België bedraagt ?

Kunt u me daarover de belangrijkste feiten meedelen ?

Hoeveel controles werden er uitgevoerd, zo mogelijk per sector ?

Welke bedragen zijn naar de Schatkist teruggevloeid ?