Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-1626 van de heer Van Hauthem d.d. 18 oktober 2004 (N.) :
Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden. — Personeel. — Taalhaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden in dienst waren, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden (VTE);

b) hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkading, manager en  divers  zijn, conform de indeling van Pdata;

c) hoe de betrekkingen over de verschillende niveaus verdeeld zijn ?

3. Over de taalkundige verdeling worden in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?