Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1644 van de heer Vandenberghe L. d.d. 20 oktober 2004 (N.)  :
PET-scanner. — Regionale spreiding. — Erkenning. — Criteria.

Op 10 juni 2004 bracht de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen een advies uit met betrekking tot de PET-scanner. Het advies stelt dat de geografische spreiding van de voor de ziekteverzekering dure PET-centra vandaag ę niet ideaal Ľ is. Het advies stelt tevens dat er ę op heden een behoefte is aan bijna 20 toestellen in BelgiŽ Ľ.

In Knack van 22 september 2004 beweert Marc Justaert, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten, dat met de programmering van zware medische apparatuur in Vlaanderen, WalloniŽ en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anders wordt omgegaan. Zo zouden er vandaag in BelgiŽ reeds twintig PET-scanners geÔnstalleerd zijn, waarvan er slechts dertien zijn goedgekeurd. De meeste van de niet-goedgekeurde PET-scanners zouden in WalloniŽ en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt worden.

1. Hoeveel PET-centra zijn er in BelgiŽ actief ? In welke ziekenhuizen (naam en gemeente) bevinden deze PET-centra zich ?

2. Welke van deze PET-centra zijn erkend ?

3. Welke niet-erkende centra komen in aanmerking om erkend te worden ? Welke criteria zal u hierbij hanteren ?

4. Welke initiatieven zal u nemen om de regionale spreiding van de PET-centra te optimaliseren ?