Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1636 van de heer Dedecker d.d. 20 oktober 2004 (N.) :
Vreemdelingen. — Afrikaanse priesters. — Aanwerving door de Katholieke Kerk — Visa.

In BelgiŽ zijn er steeds meer priesters van Afrikaanse afkomst. Ik had van de geachte minister willen vernemen volgens welke procedure deze vreemdelingen door de werkgever worden aangeworven en over welk visum zij beschikken.