Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-1494 van de heer Destexhe d.d. 27 september 2004 (Fr.) :
Sociale fraude. — Bestrijding. — Controle. — Bedragen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1492 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1659).