Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-1490 van de heer Destexhe d.d. 27 september 2004 (Fr.) :
Werkloosheidsuitkering voor jongeren. — Voorwaarden. — Bedrag.

Wil u zo vriendelijk zijn me te zeggen wanneer precies het recht op werkloosheidsuitkering voor jongeren ingaat ?

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn (beŽindiging van de studies, bewijs dat men geslaagd is voor de examens, ...) ?

Hoeveel jongeren hebben recht op de uitkering ?

Wat is het bedrag van de eerste uitkering die een jongere kan ontvangen ?