Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1422 van de heer Destexhe d.d. 17 september 2004 (Fr.):
Toestand in Darfur.

Darfur is al meer dan een jaar het toneel van een burgeroorlog en een humanitaire crisis. Grootschalige moordpartijen hebben er het leven gekost aan duizenden of zelfs tientallen duizenden personen. Meer dan anderhalf miljoen personen bevinden zich in vluchtelingenkampen, 120 000 burgers zijn naar Tsjaad gevlucht en anderen zitten gekneld tussen de milities en de regeringstroepen.

Al die feiten vinden plaats in een van de meest afgezonderde en armste streken van Soedan. In een resolutie die op 30 juli 2004 eenparig is aangenomen, stuurde de VN-Veiligheidsraad een ultimatum naar de Soedanese overheid met de vraag om de janjaweed-milities te ontwapenen, die de burgerbevolking terroriseren, de ontheemden te beschermen, het mogelijk te maken om internationale hulp ter plaatse te sturen en toe te staan dat er observatoren van de Afrikaanse Unie worden ingezet.

45 dagen later heeft de druk op de Soedanese regering geen enkel resultaat gehad.

1. Op basis van een onderzoek bevestigt de Amerikaanse staatssecretaris dat er in Darfur een volkerenmoord heeft plaatsgevonden, die bovendien nog zou kunnen voortduren. Wat is de positie van BelgiŽ tegenover de kwalificatie van die gebeurtenis ?

2. Welk standpunt neemt BelgiŽ in bij de Verenigde Naties en in de Europese Unie ?

3. Welke inspanningen levert BelgiŽ op het vlak van de humanitaire hulp aan de burgerbevolking die zich in de kampen bevindt ?

4. Wat wil de Belgische regering ondernemen tegen de straffeloosheid in Soedan ?