Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Leefmilieu en Minister van Pensioenen (Leefmilieu)

Vraag nr. 3-1333 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
POD Consumentenzaken. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1332 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1583).