Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1351 van de heer Dedecker d.d. 9 september 2004 (N.) :
RIZIV. — ADHD. — Terugbetaling van het geneesmiddel Concerta.

De geachte minister liet in juni 2004 weten dat het ADHD-geneesmiddel Concerta niet voor terugbetaling in aanmerking komt. Dit volgde op een negatief advies van de Commissie tegemoetkoming van geneesmiddelen (CTG). De verhouding prijs/efficiëntie zou niet optimaal zijn en de budgettaire kosten voor de ziekteverzekering zouden te hoog uitvallen.

Concerta is een vrij nieuw geneesmiddel dat een continue, gelijkmatige werking heeft van ongeveer 12 uur, wat ook betekent dat men aan de kinderen geen medicatie op school moet laten geven en de controle op de inname groter is. Dit zijn belangrijke voordelen.

Volgens een enquête van het centrum « Zit stil » bleek dat van de personen die met ADHD (« Attention Deficit/Hyperactivity Disorder ») te kampen hebben 70 % Rilatine neemt, 21 % Concerta en 9 % zowel Rilatine als Concerta nodig heeft (voor 1 of meer gezinsleden).

Ik had daarom van de geachte minister willen vernemen :

1. Op basis van welke concrete gegevens komt de CTG dan tot de conclusie dat de prijs/efficiëntie-verhouding niet optimaal is ? Hoe wordt deze verhouding precies « berekend » ? Wat is dan het nominaal resultaat voor Rilatine enerzijds en Concerta anderzijds ?

2. Welke zouden de geschatte budgettaire kosten zijn in geval van terugbetaling van dit geneesmiddel ? Hoe motiveert men concreet dat deze kosten « te hoog » zouden zijn.

3. Is de geachte minister bereid zijn beslissing te herzien in geval Concerta onder bepaalde voorwaarden wordt voorgeschreven, bijvoorbeeld wanneer de diagnose bevestigd werd door een multidisciplinair team of een psychiater ?

4. Is er overleg gepleegd met de minister bevoegd voor Economie inzake de prijs van het geneesmiddel ?