Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-1371 van de heer Destexhe d.d. 10 september 2004 (Fr.) :
Gerechtsdeurwaarders. — Bevoegdheden.

Sommige gerechtsdeurwaarders versturen brieven waarin zij bedreigende taal uiten.

Mogen zij kiezen welke termen zij gebruiken ?

Welke juridische waarde heeft een brief van een gerechtsdeurwaarder precies ?

Sommigen versturen ook ingebrekestellingen samen met een factuur voor de  aanmaning  en met een  invorderingsrecht . Wat wordt daar precies mee bedoeld ? Staat de wet dat toe ?

Zijn zij verplicht het geschil te onderzoeken alvorens zij een ingebrekestelling versturen ? Wat gebeurt er als zij zich vergissen en de persoon bijvoorbeeld reeds betaald heeft ?

Kunnen zij dreigen met inbeslagname van goederen als er niet wordt betaald, zelfs voor kleine bedragen van bijvoorbeeld 15 euro ?