3-853/1

3-853/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

4 OKTOBER 2004


Voorstel van resolutie over de humanitaire toestand en de schendingen van de rechten van de mens in Darfur

(Ingediend door de heer Alain Destexhe)


TOELICHTING


Sinds februari 2003 woedt in de Sudanese regio Darfur een economisch-politiek conflict, dat de dood van duizenden mensen en een massale vluchtelingenstroom in het land zelf en naar Tsjaad heeft veroorzaakt. Die humanitaire ramp, door de Verenigde Naties een etnische zuivering genoemd, mag ons niet onverschillig laten.

Alain DESTEXHE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Overwegende dat Darfur sinds begin 2003 verscheurd wordt door een burgeroorlog tussen opstandelingen en de Sudanese regering;

B. Overwegende dat van de 4 miljoen inwoners van Darfur er 1,2 miljoen naar kampen zijn getrokken en 120 000 burgers naar Tsjaad zijn gevlucht;

C. Overwegende dat er grote slachtpartijen hebben plaatsgevonden, die duizenden of zelfs tienduizenden mensen het leven hebben gekost;

D. Overwegende dat de Janjaweed-milities de burgerbevolking blijven verkrachten, ontvoeren en vermoorden;

E. Overwegende dat er een humanitaire en sanitaire crisis in de vluchtelingenkampen heerst;

F. Overwegende dat de humanitaire organisaties problemen hebben om de hulp ter plaatse te krijgen;

G. Herinnerend aan het ultimatum dat in een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 juli 2004 aan de Sudanese regering gesteld wordt om de Janjaweed-milities, die de burgerbevolking terroriseren, te ontwapenen, de ontheemden te beschermen, de aanvoer van internationale hulp en de werkzaamheden van de waarnemers van de Afrikaanse Unie mogelijk te maken;

H. Vaststellend dat er bij het verstrijken van het ultimatum geen verbetering van betekenis in de humanitaire toestand en op het gebied van de rechten van de mens is vastgesteld;

I. Overwegende dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op basis van een onderzoek in de vluchtelingkampen verklaart dat in Darfur een genocide heeft plaatsgevonden die misschien niet ten einde is,

Vraagt de regering :

1. om rechtstreeks of onrechtstreeks via de Europese Unie of de Veiligheidsraad alles in het werk te stellen om :

de slachtingen onder de burgerbevolking en de schendingen van de rechten van de mens te doen ophouden;

de aanvoer van humanitaire hulp mogelijk te maken;

2. bij de Europese Unie en bij de Veiligheidsraad het opleggen van sancties aan de Sudanese regering te verdedigen;

3. voor te stellen :

dat een internationaal onderzoek wordt gevoerd om de misdaden aan het licht te brengen en de verantwoordelijkheid ervoor vast te leggen;

of dat het dossier van het machtsmisbruik in Darfur voor het Internationaal Strafhof wordt gebracht;

4. de Afrikaanse Unie uit te nodigen om zich meer in te zetten voor het vinden van een oplossing in het conflict dat Darfur teistert;

5. de humanitaire hulp aan de burgerbevolking voort te zetten en, indien mogelijk, op te voeren.

14 september 2004.

Alain DESTEXHE.