Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-23

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-1245 van de heer Vandenberghe L. d.d. 28 juli 2004 (N.) :
Gerechtelijke procedure tegen het echtpaar Moreno-Garcia.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1244 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1405).

Antwoord : Zie het antwoord op de vraag nr. 3-1244, hiervoor gepubliceerd.