Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-23

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Consumentenzaken (Werk)

Vraag nr. 3-1214 van de heer Dedecker d.d. 28 juli 2004 (N.) :
Aandelenopties. Arbeids- en sociaalrechtelijke aspecten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1213 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1386).