Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-19

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Energie)

Vraag nr. 3-966 van de heer Dedecker d.d. 18 mei 2004 (N.) :
Aardgas. Nieuwe binneninstallaties en nieuwe onderdelen van binneninstallaties. Normen. Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De publicatie van de vierde uitgave van de norm NBN D51-003 in het Belgisch Staatsblad blijft dramatisch lang uit als gevolg van een meningsverschil tussen de aardgassector en het voorzitterschap van de normalisatiecommissie. Vanuit de normalisatiecommissie zou men eisen dat de strenge regels voor zowel nieuwe als voor bestaande installaties van toepassing zouden zijn; de sector is van mening dat voor de bestaande installaties soepeler regels zouden gelden, onder meer omdat dit anders leidt tot minder veiligheid : gezien de grote kosten om de installaties te laten voldoen aan de strengste normen is de kans groot dat de klant zich wendt tot een niet-gehabiliteerde installateur of tot zwartwerkers.

Naar verluidt zou ons land het enige land zijn waar de nieuwe normen nog niet van toepassing zijn.

Diverse betrokkenen ondervinden enorme problemen door het uitblijven van de publicatie. Sommige handelaars dreigen grote contracten te verliezen. Hierdoor zou zelfs de aansprakelijkheid van de overheid in het gedrang kunnen komen als gevolg van foutieve nalatigheid.

Ik had van de geachte minister daarom graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoe wordt de discussie waarvan sprake geregeld in de overige lidstaten ?

2. Zal de geachte minister zelf een initiatief ondernemen om de patstelling te doorbreken ?

Bijvoorbeeld naar analogie van regelingen die gelden in andere lidstaten van de EU ?

Zo neen, waarom niet ?

3. Bestaat er een mogelijkheid om de bepalingen waarover geen discussie bestaat reeds te laten publiceren of de discussie over toepasbaarheid op bestaande installaties af te splitsen van hetgeen waarover iedereen akkoord is : toepasbaarheid op nieuwe installaties ?

4. Is de overheid bereid handelaren die aantoonbare directe schade ondervinden door het uitblijven van de publicatie minnelijk te vergoeden ?