Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Pensioenen (Werk)

Vraag nr. 3-843 van de heer Van Hauthem d.d. 19 maart 2004 (N.) :
RVA. ≠ VDAB, FOREM en BGDA. ≠ Uitwisseling van gegevens.

De bevoegdheden over het tewerkstellingsbeleid werden overgeheveld naar de gewesten. De werkloosheidsverzekering (RVA), die onder de sociale zekerheid valt, bleef federale materie. Zo valt de begeleiding van werklozen onder de bevoegdheid van de gewesten; de controle en uitkering blijven federaal. Om de bereidwilligheid tot werken te kunnen controleren, moet de RVA dus beschikken over de gegevens van de drie gewesten, respectievelijk de VDAB, FOREM en de BGDA. Uiteraard is het daarom bittere noodzaak om gegevens omtrent tewerkstelling tussen de verschillende niveaus uit te wisselen en zodoende een accuraat beeld te krijgen van de werkloosheid, alsook voor het voeren van een efficiŽnte arbeidspolitiek.

De datatransmissie kent ook hier weer een typisch Belgisch verloop. Uit een artikel in De Tijd van 30 januari 2004 blijkt dat de Vlaamse VDAB ruim acht keer meer dossiers overmaakt aan de RVA dan het Waalse FOREM. Op die manier wordt het controleren van werkwilligheid in WalloniŽ problematisch.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Klopt het dat de VDAB acht keer meer dossiers inzake werkloosheid overmaakt aan de RVA dan zijn Waalse tegenhanger ?

2. Wat zijn hiervoor de redenen ?

3. Wat zijn de initiatieven van de regering om de gegevensoverdracht te bewerkstelligen ?