3-671/4

3-671/4

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

17 JUNI 2004


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 128 ed. 2
van 10 april 2003)


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 2 VAN DE HEREN VAN HAUTHEM EN VAN OVERMEIRE

Enig artikel

Het voorgestelde opschrift aanvullen met de woorden : en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad .

Verantwoording

In het oorspronkelijk voorstel werd nagelaten in een afzonderlijke vermelding te voorzien voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Nochtans kan men die instelling niet gelijkschakelen met het Vlaamse en Waalse Parlement. De uitgevaardigde normen hebben ook niet dezelfde rechtskracht.