Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-14

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-821 van de heer Destexhe d.d. 11 maart 2004 (Fr.) :
Beroep van « perfusionist ». ­ Definitie.

In artikel 19 van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 « houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie moeten voldoen om erkend te worden », komt de term « perfusionist » voor.

Er bestaat nog altijd geen officiële definitie van het beroep « perfusionist ». Een perfusionist is iemand die over de theoretische en praktische kennis beschikt die hem kwalificeert voor het gebruik, onder medisch toezicht, van alle medisch materiaal voor extra corporale circulatie en van alle technieken om alle vitale functies van een patiënt tijdelijk te vervangen of te ondersteunen.

De Belgische perfusionisten hebben zich op het nationale vlak al vele jaren geleden georganiseerd. In 1979 werd een vereniging opgericht (Belgian Society of Extracorporeal Technology) en aan twee scholen (één in Leuven en één in Luik) worden gespecialiseerde cursussen gegeven aan kandidaat-perfusionisten.

In Oostenrijk en Italië bestaat er een officiële definitie van het beroep.

Kan u mij zeggen welke initiatieven u op dat gebied wil nemen ? Gaat u een definitie van het beroep van « perfusionist » opnemen in het Belgische recht ?