Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-13

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling (Consumentenzaken)

Vraag nr. 3-733 van de heer Dedecker d.d. 17 februari 2004 (N.) :
Fietsonderdelen. ≠ Kwaliteits- en veiligheidsnormen. ≠ Invoering.

Fietsonderdelen die in BelgiŽ worden verkocht dienen tot op vandaag niet verplicht te beantwoorden aan kwaliteits- en veiligheidsnormen, noch op Europees, noch op nationaal vlak.

Een groot deel van de momenteel verkochte fietsen beantwoordt dan ook niet aan de kwaliteit en veiligheid die consumenten zouden mogen verwachten, onder meer op het vlak van de verlichting, dynamo's, remmen, bagageonderdelen, fietsbanden, wielbescherming (vooral voor kinderen) en dergelijke meer.

Dit heeft verstrekkende gevolgen : de verkeers- en gebruiksveiligheid van de fietser komt in het gedrang bij niet-naleving van minimale kwaliteits- en veiligheidseisen. Een groot deel van ongevallen kan vermeden worden indien hier de nodige aandacht aan wordt besteed.

Europese normen zijn in voorbereiding, maar niets belet dat BelgiŽ hier reeds ingrijpt. Vele toekomstige ongevallen, al dan niet met ernstige gevolgen, kunnen hiermee vermeden worden.

Ik had daarom van de geachte minister willen vernemen of zij normen zal laten ontwikkelen teneinde de veiligheid en duurzaamheid van fietsonderdelen maximaal te garanderen.

≠ Zo ja, welke en tegen welke termijn kunnen deze normen worden ingevoerd ?

≠ Indien niet, om welke reden niet ?

Antwoord : Het is de handel brengen van fietsen en hun onderdelen valt onder de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.

Deze reglementering stelt dat producten die op de markt gebracht worden, veilig moeten zijn. De veiligheid wordt bij voorkeur geŽvalueerd aan de hand van geharmoniseerde normen of, bij gebrek hieraan, andere Europese normen of nationale normen.

Voor fietsen en hun onderdelen bestaan er inderdaad nog geen Europese normen. Daarentegen bestaat er wel een Belgische norm met referte NBN DIN 79100 die bepaalde veiligheidseisen oplegt voor deze producten.