Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-12

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen

Vraag nr. 3-628 van de heer Destexhe d.d. 3 februari 2004 (Fr.) :
Preventie-adviseurs. ≠ Bescherming. ≠ Vereiste kwalificaties.

Volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventie-adviseurs geldt de bescherming niet alleen voor preventie-adviseurs die na het akkoord van het bevoegde comitť zijn aangewezen, maar ook wanneer de werkgever de procedures inzake de aanwijzing niet heeft gevolgd (memorie van toelichting, stuk Kamer, nr. 50-2032/1 en 50-2033/1, 2001-2002, blz. 18).

Die wet lijkt dus iedereen te beschermen die de taak van preventie-adviseur effectief uitoefent.

Moet de bescherming dan ook niet gelden als de persoon die de taak van preventie-adviseur effectief uitoefent, niet beschikt over de daartoe vereiste kwalificaties ?

Is de situatie anders als de persoon in kwestie tegelijk een opleiding volgt om de vereiste kwalificaties te verkrijgen ?

Als dat niet het geval is en deze persoon de bescherming van de wet van 20 december 2002 niet geniet, zal een potentiŽle werkgever dan niet liever iemand aanwerven die de vereiste kwalificaties niet bezit en dus al evenmin in aanmerking komt voor de bescherming waarin de wet van 20 december 2002 voorziet ?

Antwoord : Gelieve hierna het antwoord op de gestelde vraag te vinden.

1. De wil van de wetgever was inderdaad elke persoon die de functie van preventieadviseur in een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bekleedt, te beschermen.

Toch zou een werkgever de bepalingen betreffende het statuut van de preventieadviseurs zoals bedoeld in de koninklijke besluiten van 27 maart 1998 betreffende de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk overtreden indien hij een persoon zonder de vereiste titels kiest en/of de aanduidingsprocedures niet naleeft. Hij zou tot de strafmaatregelen veroordeeld kunnen worden die in artikel 81 van de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn voorzien.

In het geval dat de persoon werkelijk de functie van preventieadviseur bekleedt en dat die persoon een vorming volgt om de vereiste titels te bekomen, kunnen de sociale inspecteurs ≠ in toepassing van artikel 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie ≠ hen toelaten de functie van preventieadviseur te bekleden en hen de noodzakelijke termijn voor het bekomen van de vereiste titels toekennen.