Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-12

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-631 van de heer Vandenberghe L. d.d. 3 februari 2004 (N.) :
IsraŽlische ę veiligheidsmuur Ľ. ≠ Juridische gevolgen. ≠ Onderzoek van het Internationaal Gerechtshof. ≠ Belgische inbreng.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het Internationaal Gerechtshof gevraagd zich uit te spreken over de juridische gevolgen van de bouw van de IsraŽlische ę veiligheidsmuur Ľ rondom de Westelijke Jordaanoever. Het Internationaal Gerechtshof heeft de zaak met voorrang op de rol gezet. Uiterlijk op 31 januari 2004 moeten alle partijen hun schriftelijke stukken in deze zaak hebben ingediend. De mondelinge behandeling van de zaak begint vervolgens op 23 februari 2004. Alle lidstaten kunnen als partij optreden.

Het regeerakkoord bepaalt dat ę BelgiŽ maximale steun (zal) verlenen aan de inspanningen van de Europese Unie en de hele internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame vrede in het Midden-Oosten op basis van wederzijds respect tussen de partijen. Die vrede moet stoelen op de creatie van een onafhankelijke Palestijnse Staat, binnen de internationaal erkende grenzen, die administratief ťn economisch leefbaar moet zijn, naast IsraŽl dat alle garanties voor zijn interne en externe veiligheid Ľ.

Aangezien de bouw van de veiligheidsmuur deze doelstellingen hypothekeert, lijkt het me vanzelfsprekend dat de federale regering in deze haar verantwoordelijkheid opneemt.

1. Zal BelgiŽ in deze zaak als partij optreden ?

2. Heeft de federale regering de oproep van het Internationaal Gerechtshof beantwoord en haar geschreven observaties aan het Internationaal Gerechtshof overgemaakt ?

3. Op de Europese Raad van de ministers van Buitenlandse Zaken van 26 januari 2004 werd deze zaak besproken. Welke houding heeft BelgiŽ ingenomen ?

4. Wat waren de conclusies van de Europese Raad in deze zaak ? Neemt de Europese Unie een initiatief jegens het Internationaal Gerechtshof ?