3-586/2

3-586/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

31 MAART 2004


Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER POTY EN C.S.

Art. 2

Het voorgestelde artikel 1411bis, § 6, wijzigen als volgt :

A. In de Franse tekst het woord « responsable » vervangen door het woord « débiteur ».

B. In de Nederlandse tekst de woorden « en die met dat doel ... ten aanzien van de partij. » vervangen door de woorden « die daartoe voor de beslagrechter wordt opgeroepen, kan geheel of ten dele schuldenaar worden verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag of de overdracht, onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat ».

Nº 2 VAN DE HEER POTY C.S.

Art. 2

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 1411quater, § 1, aanvullen als volgt :
« en de datum waarop die gecodeerde bedragen gecrediteerd werden ».

Verantwoording

Belangrijk is immers de datum te kennen waarop de bedragen die werden overgedragen, gecrediteerd werden teneinde de in artikel 1411ter, § 2, bedoelde berekening naar evenredigheid van de dagen te kunnen uitvoeren.

Francis POTY.
Jean-Marie DEDECKER.
Caroline GENNEZ.
François ROELANTS DU VIVIER.
Étienne SCHOUPPE.
René THISSEN.