Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-8

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Financiën

Vraag nr. 3-550 van de heer Destexhe van 5 december 2003 (Fr.) :
Hoge Raad voor de Europese scholen. ­ « Comité » voor het uitwerken van voorstellen. ­ Vierde Europese school.

Naar aanleiding van de problemen die gepaard gaan met de uitbreiding van de Europese Unie (van 15 naar 25 lidstaten op 1 mei 2004), heeft de Hoge Raad voor de Europese scholen (HRES) enkele maanden geleden de Belgische regering gevraagd naar voorstellen over de vestigingsplaats van een vierde Europese school in Brussel.

De Regie der gebouwen, die op het eerste gezicht belast is met dat dossier, heeft de HRES een lijst met mogelijke vestigingsplaatsen bezorgd.

Zonder in te gaan op de veelvuldige details, kunnen we stellen dat bepaalde voorstellen niet noodzakelijk beantwoorden aan de verwachtingen van de ouders (Europese ambtenaren) en dat andere geen rekening houden met de noden in de gemeenten, noch met de gevolgen op het vlak van mobiliteit en stedelijk milieu.

Kan de geachte minister me de volgende informatie meedelen :

­ Wat is de precieze samenstelling van het « comité » dat de voorstellen moet uitwerken om ze voor te leggen aan de HRES ?

­ Heeft dat « comité » contact met ouderverenigingen en/of andere belangenorganisaties van Europese ambtenaren ?

­ Wie « bekrachtigt » de voorstellen van dat « comité »?

­ Wanneer heeft het « comité » vergaderd en wat is zijn uiteindelijke voorstel ?

Ten slotte wens ik ook constructief bij te dragen aan dit dossier. Kunt u mij derhalve zeggen welke houding de Regie der gebouwen aanneemt tegenover een project dat de steun krijgt van de ouderverenigingen en dat erin bestaat aan het einde van de E40 ruimte te creëren voor een vierde Europese school in combinatie met een « P+R »-parking ? De nieuwe school zou dan grenzen aan de sportfaciliteiten van de gemeente Elsene (stadion Demuyter) en vlakbij de tweede Europese kern (Beaulieu-Delta) en de derde Europese school liggen.