3-446/5

3-446/5

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

19 FEBRUARI 2004


Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsmunterij


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 3-446/4).

Brussel, 19 februari 2004.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.