3-446/2

3-446/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

4 FEBRUARI 2004


Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER SCHOUPPE C.S.

Art. 11

In dit artikel de woorden « alsook van artikel 2 van de wet van ... tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij » doen vervallen.

Verantwoording

Aangezien de geviseerde passage erop gericht is een bevoegdheid toe te kennen aan het hof van beroep te Brussel, dient deze ingeschreven te worden in een ontwerp dat volgens de volledig bicamerale procedure (artikel 77 van de Grondwet) wordt behandeld (in casu het ontwerp 3-445).

Etienne SCHOUPPE.
Mimount BOUSAKLA.
Jean-Marie DEDECKER.
François ROELANTS du VIVIER.
Christiane VIENNE.