3-475/3

3-475/3

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2003-2004

5 FEBRUARI 2004


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Kamer, nr. 51-583/3).

Brussel, 5 februari 2004.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Willy HENRARD.